Ochrona Informacji

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zachowanie tajemnicy pracodawcy a zakaz konkurencji

Email Drukuj PDF

Często spotykanym błędem, popełniany nie tylko przez pracodawców, ale nawet przez autorów wielu fachowych poradników, jest nieprawidłowe rozróżnienie lub często nawet utożsamianie obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracownika z zakazem konkurencji.

Przy odróżnieniu obydwu instytucji prawnych pomocne będą nam przepisy ustaw definiujące tajemnicę przedsiębiorstwa (TP) i zakaz konkurencji (ZK).

Więcej…
 

Tajemnica przedsiębiorstwa a tajemnica przedsiębiorcy

Email Drukuj PDF

Czy tajemnica przedsiębiorcy jest tym samym co tajemnica przedsiębiorstwa?

Otóż nie! Rozróżnienie obydwu wyrażeń wynika przede wszystkim z zakresu pojęciowego, ale także w wysokim stopniu z odmiennej regulacji w powszechnie obowiązujących przepisach dotyczących ochrony informacji biznesowych, tj. w Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i Ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Tajemnica przedsiębiorstwa to, zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), nieujawnione do wiadomości publicznej informacje o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjne lub (od 2003 r.) inne informacje posiadające wartość gospodarczą. co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Więcej…